Skip to content

ANBI informatie

Informatie ten behoeve van de ANBI status.
De stichting heeft op 21 maart 2022 de culturele ANBI ontvangen. Dat betekent dat donaties gedaan aan de stichting onder voorwaarde tot 125% fiscaal begunstigd zijn.

Naam

Stichting Frysk Tichelwurk.

Postadres

Postbus 11, 8754 ZN MAKKUM

Kamer van Koophandel

nummer 84622636

RSIN-nummer

863285363

Bankgegevens

ING Nederland
IBAN: NL46INGB0674784154
BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met de bestuurder of een e-mail versturen naar mail@frysktichelwurk.nl.

Doelstelling

De doelstelling voor het jubileumjaar is de tijdloosheid van keramiek te onderstrepen en tegelijkertijd te laten zien welke nieuwe duurzaamheidsaspecten er aan keramiek toegevoegd kunnen worden. Keramiek is duurzaam, en wonderlijk veelzijdig. 

Op een laagdrempelige wijze maakt het publiek, waaronder inwoners van Makkum, en voorbijgangers, maar ook landelijke toeristen én cultuurminnaars kennis met het werk van enkele top keramisten teams in samenwerking met Koninklijke Tichelaar. De tentoonstelling geeft een indruk van de veelzijdigheid en schoonheid van het materiaal.

De presentatie in de historische fabriek ruimt een belangrijke plaats in voor drie actuele ontwerpbureaus in een Artists-in-Residence setting.  Deze drie studio’s werken gedurende de zomer aan een innovatief en duurzaam product. De overeenkomst is dat zij allen werken met reststoffen. De drie studio’s zoeken samen met Koninklijke Tichelaar naar bruikbare toepassingen. In de presentatie vanaf 1 juli 2022 worden resultaten uit dit onderzoek getoond en middels een interessant publieksprogramma gedeeld met het publiek. Dit publieksprogramma bevat onder meer workshops en wordt nog nader uitgewerkt. De laatste maand van de presentatie worden met name internationale gasten, waaronder architecten en topdesigners, uitgenodigd.

Beknopt beleidsplan

Beleidsplan 2022 – 2023 Stichting Frysk Tichelwurk

De Stichting Frysk Tichelwurk is ontstaan uit een Werkgroep die, teneinde in 2022 passende aandacht te geven aan 450 jaar Makkumer Aardewerk in 2020 door Koninklijke Tichelaar is opgericht. Er is, na een eerdere brede opzet, aandacht aangaande 2 activiteiten.

Het Museum Princessehof heeft de mogelijkheid vanaf 4 juni gedurende 5 maanden een tentoonstelling met Tichelaar aardewerk te verzorgen, in combinatie met een presentatie van nieuwe, duurzame keramiek techniek. De historie van Fries aardewerk en Koninklijke Tichelaar zal worden belicht in een museale achtergrond.

Met de inzet van 3 groepen elkaar afwisselende moderne keramisten kan in de zomer van 2022 een activiteit in de oude fabriek aan de Turfmarkt te Makkum gerealiseerd worden voor breed publiek: o.a. toeristen, scholen en architecten. Met daarbij het accent op diverse, nieuwe duurzame technieken.

Om dit mogelijk te maken is door Tichelaar in 2021 de Stichting Frysk Tichelwurk opgericht, de ANBI-status is aangevraagd.  Steun vanuit de SFT maakt het mogelijk de viering van Tichelaar 450 te realiseren.

Bestuur

Voorzitter: dhr. M. Hartman
Secretaris: mevr. T Blonk
Penningmeester: dhr. M. Hartman

Raad van Toezicht

Dhr. dr. L. Kingma

Sponsoren

St. Cultuur FB Oranjewoud | Lindelaan 1 | Oranjewoud

ir. Abe Bonnema Stichting

Stichting Grote Zuidwesthoek | Kleinzand 16| Sneek

Stimuleringsfonds creatieve industrie | Weena 723 | Rotterdam

Kingma Stichting Makkum | info@kingmastichting.nl

Gemeente Súdwest Fryslân | Marktstraat 8 | Sneek