Skip to content

Stichting Frysk Tichelwurk

Informatie

Missie & Visie

De visie van Stichting Frysk Tichelwurk is ‘Met een hechte mienskip van Koninklijke Tichelaar samen een duurzame wereld creëren door het inzetten en ontwikkelen van ambacht, innovatie, kennis en natuurlijke materialen’. 

In het realiseren van deze visie staat de volgende missie centraal: ‘De mienskip van Koninklijke Tichelaar verbinden om samen mensen te inspireren om met ambacht, innovatie, kennis en natuurlijke materialen te werken aan een duurzame toekomst’.

Kernwaarden

Koninklijke Tichelaar is meer dan een bedrijf. Het is ook 450 jaar cultureel erfgoed. En het is een bijzondere gemeenschap, een mienskip, zoals de Friezen dat zeggen. De Stichting Frysk Tichelwurk is opgericht om de viering van 450 jaar Koninklijke Tichelaar te ondersteunen met een cultureel evenement dat stilstaat bij de waarde van eeuwenlange ervaring met ambachtelijk werken en innoveren. Door de eeuwen heen heeft Koninklijke Tichelaar zichzelf steeds weer opnieuw uitgevonden.

ANBI

De stichting heeft op 21 maart 2022 de culturele ANBI ontvangen. Onderstaand de gegevens van Stichting Frysk Tichelwurk.
Naam: Stichting Frysk Tichelwurk
Postadres: Postbus 11, 8754 ZN Makkum
E-mail: mail@frysktichelwurk.nl
KvK: 84622636
RSIN-nummer: 863285363
Bankgegevens:
Bank: ING Nederland
IBAN: NL46INGB0674784154
BIC: INGBNL2A
Bestuur:
Voorzitter: dhr. M. Hartman
Secretaris: mevr. T. Blonk
Penningmeester: dhr. M. Hartman
Raad van Toezicht: mevr. S.A.E. Poepjes